فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

چگونه همانند يك بومي انگليسي صحبت كنيم ؟

روش تضميني آموزش زبان انگليسي

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش هاي تامین مالی در سطح بین المللی

آموزش انواع روش هاي تامين مالي بين المللي

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع حمل و بيمه هاي باربري

آموزش انواع حمل و بيمه هاي باربري

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل